اعضاء هیئت مدیره:

نام و نام خانوادگی سمت
علیرضا موتمنی (موظف) رئیس هيئت مديره
محمدجعفر ایرانی نایب رئیس هیئت مدیره
علی حاجی کاظم لواسانی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
سعید معادی عضو هيئت مديره
مهرزاد عطا (موظف) عضو هیئت مدیره