تاریخچه لیزینگ توسعه و تعاون:

شرکت لیزینگ توسعه تعاون ( سهامی خاص ) در اجرای سیاست های کلان بانک توسعه تعاون مبنی بر تکمیل حلقه های مختلف از زنجیره ی خدمت رسانی به اقشار مختلف جامعه در تیرماه ۱۳۹۳ تأسیس و تحت شماره ۴۵۶۸۲۸ در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. مجوز فعالیت شرکت برای مدت یک سال و تحت شماره 135022 مورخ ۱۳۹۶/۰4/24 از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است. موضوع اصلی فعالیت شرکت به موجب مفاد ماده ی۲ اساسنامه عبارت است از " خرید انواع کالا و اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری آنها به متقاضیان در قالب عقود اجاره و یا فروش اقساطی."