درخواست استخدام :

متقاضیان استخدام در شرکت لیزینگ توسعه تعاون(سهامی خاص) می توانند رزومه خود را به آدرس پست الکترونیک HR@ttleasing.ir ارسال نمایند. در این رابطه، شرکت از متقاضیان واجد شرایط جهت مصاحبه و گزینش دعوت به عمل می آورد.