شرایط انعقاد قرارداد :

 • متقاضيان محترم مستدعي است قبل از تهيه مدارك ذيل نسبت به وجود شرايط پذيرش در لیزینگ توسعه تعاون اطمينان حاصل نمايند.
 • براي كسب اطمينان از پذيرش پرونده "اجاره به شرط تمليك" مستدعي است با ، واحد بازاريابي و فروش تماس حاصل نمايند.
 • بديهي است جمع آوري مدارك ذيل توسط متقاضيان در شرايطي كه شرکت لیزینگ توسعه تعاون(سهامی خاص) شرايط پذيرش را نداشته باشد، مسئوليتي جهت پذيرش براي شرکت لیزینگ توسعه تعاون(سهامی خاص) ايجاد نمي نمايد.
 • متقاضي استفاده از تسهيلات جهت خريد خودرو بايد متناسب با شرايط خود نسبت به تهيه و ارائه مدارك به شرح ذيل اقدام نمايند:
شرايط متقاضي شرايط ضامن مدارك مورد نياز
 • كارمند رسمي دولت

 • كارمند شركت معتبر

 • كارمند بازنشسته دولت

 • شاغل آزاد داراي جواز كسب

يك نفر ضامن از مشاغل زير نياز است:

 • كارمند رسمي دولت

 • كارمند شركت معتبر

 • كارمند بازنشسته دولت

 • شاغل آزاد داراي جواز كسب

الف) مدارك عمومي: (متقاضي و ضامن/ضامنين)

 • اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه

 • اصل و كپي كارت ملي

 • كپي يكي از جديدترين قبوض آب، برق و...

 • كپي صفحه اول دفترچه بيمه

 • كپي كارت پايان خدمت (متولدين 1354 وبعد از آن)

 • يك قطعه عكس4*3 از متقاضي


ب) مدارك شغلي: (متقاضي و ضامن/ضامنين)

 • كارمند رسمي دولت و كارمند شركت معتبر

  • گواهي اشتغال به كار خطاب به ليزينگ

  • آخرين فيش حقوقي

 • كارمند بازنشسته:

  • آخرين فيش حقوقي يا گواهي بازنشستگي

  • كپي حكم/كارت بازنشستگي

 • شاغل آزاد داراي جواز كسب معتبر

  • كپي جواز كسب

  • نامه تائيديه اتحاديه خطاب به شرکت لیزینگ توسعه تعاون(سهامی خاص) با قيد شماره و تاريخ پروانه

 • شاغل آزاد فاقد جواز كسب

دو نفر ضامن از مشاغل زير نياز است:

 • كارمند رسمي دولت

 • كارمند شركت معتبر

 • كارمند بازنشسته دولت

 • شاغل آزاد داراي جواز كسب